Netko

.Simbol spletne odličnosti

Iskalnik Iskalnik
Prijavi projekt

Tekmovanje

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana (GZS) kot lastnik nagrade Netko in Register.si, Tehnološki park 18, Ljubljana, skrbnik slovenske nacionalne domene .si in organizator nagrade Netko 2020 (v nadaljevanju organizator), s to nagrado komunicirata slovensko spletno identiteto, podpirata domače spletne projekte, podjetja in osebnosti ter hkrati spodbujata uporabo nacionalne domene .si.

Prijave Netko 2022 so odprte

Razpis Netko 2022

Več o metodologiji ocenjevanja, pogojih in pravilih prijave projektov preberite tukaj:

Nagrade

Cilj nagrade je spodbujanje odličnosti uporabe spleta kot komunikacijsko-poslovno orodje in dvig kakovosti in inovativnosti spletnih rešitev na različnih tematskih področjih ter izpostavitev najboljših praks pod vrhnjo domeno .si.

Prijavitelj na tekmovanje lahko prijavi spletno stran na domeni .si, ki je bila izdelana ali prenovljena med 1. januarjem 2021 in 1. januarjem 2022.Pogoji plačila in cenik

Prijavitelj mora ob prijavi projekta poravnati prijavnino.

Za vsako prijavo posameznega projekta v eno kategorijo je treba izpolniti ločeno spletno prijavnico in poravnati ločeno prijavnino. Za prijavo posameznega projekta v več kategorij (ampak največ tri) pa izpolnete eno prijavnico in izberete do tri ustrezne kategorije.

Prijava posameznega projekta v eno kategorijo znaša 120 EUR + DDV za pravne osebe in 60 EUR + DDV za fizične osebe.

Pri prijavi istega projekta v drugo ali tretjo kategorijo, se za dodatne kategorije obračuna 50% nižja prijavnina.

Netko 2022 omogoča vsem, ki se odločijo za prijavo projekta pred 4. 2. 2022, znižano prijavnino. Znižana prijavnina za projekt v eno kategorijo znaša 80 EUR + DDV za pravne osebe in 40 EUR + DDV za fizične osebe.Pri prijavi istega projekta v drugo ali tretjo kategorijo, se za dodatne kategorije obračuna 50% nižja prijavnina.

Za prijavljene projekte v kategoriji »Naj spletna stran izobraževalnih in znanstvenih institucij«, kadar je prijavitelj v razvidu izobraževalnih oz. znanstvenih organizacij pri MIZŠ ter »Naj spletna stran za družbeno odgovornost« je prijava brezplačna. 

Odjava projektov je možna do 30 dni pred razglasom finalistov (najkasneje do 18. 2. 2022), vendar prijavitelj ni upravičen do vračila vplačane prijavnine.

Prijava je veljavna zgolj ob plačilu prijavnine, do roka, določenega na računu, oziroma do zaključka prijav, to je 11. februarja 2022 do polnoči. V nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico, da prijavljeno delo umakne s tekmovanja.

Kategorije

Menite, da je vaš projekt zanimiv, da ste z inovativnimi rešitvami in učinkovito komunikacijo dosegli svojo ciljno skupino? Imate v rokah ustvarjalen projekt, ki je znal izrabiti vse priložnosti, ki mu jih ponuja digitalno okolje? Ponujate inovativne rešitve ali visoko tehnološko uporabo digitalnih orodij? Ali vaša ideja predstavlja dodano vrednost na slovenskem spletišču in jo želite predstaviti kot primer dobre prakse?

Potem projekt lahko uvrstite v naslednje tekmovalne kategorije:

Kategorija

Produkt ali storitev

Kategorija

Turizem, dogodki in prosti čas

Kategorija

Družbena odgovornost

Kategorija

Javne ali nevladne organizacije

Kategorija

Izobraževalna in znanstvena organizacija

Kategorija

Otroci in mladina

Kategorija

Podjetje

Kategorija

Spletna trgovina

Časovni
okvir

2 0

20. dec 2021

Objava razpisnih pogojev Netko

7

7. jan 2022

ob 00:00

Odprtje prijav

1 1

11. feb 2022

ob 00:00

Zadnji datum prijave

1 8

18. mar 2022

ob 16:00

Razglasitev finalistov

3 1

31. mar 2022

Podelitev nagrad Netko 2021

Nazaj Nazaj
Naprej Naprej
Netko

© 2022
Gospodarska zbornica Slovenije

Oblikovanje Futura DDB

Na vrh strani Na vrh