Netko

.Simbol spletne odličnosti

Iskalnik Iskalnik
Prijavi projekt

Tekmovanje

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana (GZS) kot lastnik nagrade Netko in Register.si, Tehnološki park 18, Ljubljana, skrbnik slovenske nacionalne domene .si in organizator nagrade Netko 2024 (v nadaljevanju organizator), s to nagrado komunicirata slovensko spletno identiteto, podpirata domače spletne projekte, podjetja in osebnosti ter hkrati spodbujata uporabo nacionalne domene .si.

Menite, da je vaš projekt zanimiv, da ste z inovativnimi rešitvami in učinkovito komunikacijo dosegli svojo ciljno skupino? Imate v rokah ustvarjalen projekt, ki je znal izrabiti vse priložnosti, ki mu jih ponuja digitalno okolje? Ponujate inovativne rešitve ali visoko tehnološko uporabo digitalnih orodij? Ali vaša ideja predstavlja dodano vrednost na slovenskem spletišču in jo želite predstaviti kot primer dobre prakse?

Podelili smo nagrade Netko 2024

S podelitvijo nagrad v osmih kategorijah in dvema posebnima nagradama žirije se je zaključilo tekmovanje Netko 2024 za najboljše spletne projekte pod domeno .si.

Podelitve sta se udeležila tudi vodja Registra.si, ga. Barbara Povše Golob in g. Nenad Šutanovac, direktor ZIT-a, ki deluje v sklopu Gospodarske zbornice Slovenija.

V skladu s svojim poslanstvom in vizijo smo se na Registru za vrhnjo domeno .si odločili, da s pomočjo zbranih prijavnin podpremo nekoga, ki si to v tem zahtevnem času res zasluži. Letos so to dekleta iz združenja Women4Cyber Slovenija - slovenski del evropske pobude za podporo ženskam na področju kibernetske varnosti.

Women4Cyber je pobuda, namenjena ozaveščanju o vrzeli med spoloma v kibernetski varnosti, spodbujanju in ustvarjanju strasti do poklicev na področju kibernetske varnosti pri mlajših generacijah, izobraževanju institucij in podjetij, ustvarjanju in promociji vzornikov. Na podelitvi nagrad so dekleta razbijala mite o stereotipih glede vključenosti žensk v IT poklice, kjer še vedno dominirajo moški. Izročile so tudi nagradi za Naj projekt in Naj oglaševalca/digitalca.

Na dogodku nas je obiskala tudi ga. Polona Kus, direktorica službe podpornih informacijskih sistemov na Zavarovalnici Triglav. Zbranim je podala svoja opažanja glede dinamike timov in uspešnosti podjetij, kjer se ženske vključuje v poslovne procese na področjih informacijskih tehnologij in kibernetske varnosti.

Gostom smo pripravil tudi presenečenje- skrito gostjo, etično hekerko. Razkrila je, da so lahko ženske uspešne tudi v takšnem "poklicu".

Foto: @Tadej Kreft

Kolaz1
Kolaz2
Kolaz3

Netko 2024 vam predstavlja finaliste!

Naj spletna stran za družbeno odgovornost

greengroupinitiative.si

zivalinisodarilo.si

polnizagona.si

Naj spletna stran javne ali nevladne organizacije

slovenija-transplant.si

zotks.si  

ohs.si

Naj spletna stran za turizem, dogodke ali prosti čas

ohs.si

tvambienti.si

olimpijskicenter-nm.si

Naj predstavitev produkta ali storitve

Tokrat so v finalu kar štirje projekti, saj si dva delita enako število točk.

skleni.triglav.si/TriglavSkodeFnol

lab.labcore.si

ouroboros.si

flora.barcaffe.si 

Naj predstavitev podjetja ali startupa

aristotel.si  

barcaffe.si 

labcore.si

Naj spletna trgovina

medex.si

e-mepoganja.si

trgovinaika.si

Naj spletna stran za otroke in mladino

zotks.si  

solskimuzej.si  

yuno.si

Naj spletna stran izobraževalnih in znanstvenih organizacij

ouroboros.si  

zotks.si 

lab.labcore.si

Čestitke vsem finalistom!

Razpis Netko 2024

Pogoji plačila in cenik

Prijavitelj lahko na tekmovanje prijavi spletno stran na domeni .si, ki je bila izdelana ali prenovljena med 1. januarjem 2023 in 1. januarjem 2024.

Ob prijavi projekta je potrebno poravnati prijavnino.

Za vsako prijavo posameznega projekta v eno kategorijo je treba izpolniti ločeno spletno prijavnico in poravnati ločeno prijavnino. Za prijavo posameznega projekta v več kategorij (ampak največ tri) pa izpolnete eno prijavnico in izberete do tri ustrezne kategorije.

Prijava posameznega projekta v eno kategorijo znaša 120 EUR + DDV za pravne osebe in 60 EUR + DDV za fizične osebe.

Pri prijavi istega projekta v drugo ali tretjo kategorijo, se za dodatne kategorije obračuna 50% nižja prijavnina.

Netko 2024 omogoča vsem, ki se odločijo za prijavo projekta pred 1. 2. 2024, znižano prijavnino. Znižana prijavnina za projekt v eno kategorijo znaša 80 EUR + DDV za pravne osebe in 40 EUR + DDV za fizične osebe. Pri prijavi istega projekta v drugo ali tretjo kategorijo, se za dodatne kategorije obračuna 50% nižja prijavnina.

Za prijavljene projekte v kategoriji »Naj spletna stran izobraževalnih in znanstvenih institucij«, kadar je prijavitelj v razvidu izobraževalnih oz. znanstvenih organizacij pri MIZŠ ter »Naj spletna stran za družbeno odgovornost« je prijava brezplačna. 

Odjava projektov je možna do razglasa finalistov (najkasneje do 14. 3. 2024), vendar prijavitelj ni upravičen do vračila vplačane prijavnine.

Prijava je veljavna zgolj ob plačilu prijavnine, do roka, določenega na računu. V nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico, da prijavljeno delo umakne s tekmovanja.

Podelili smo nagrade Netko 2023

S podelitvijo nagrad v osmih kategorijah in dvema posebnima nagradama žirije se je zaključilo tekmovanje Netko 2023 za najboljše spletne projekte pod domeno .si.

Podelitve se je udeležila tudi ministrica za digitalno preobrazbo, ga. Emilija Stojmenova Duh, ki je izročila nagradi za Naj projekt in Naj oglaševalec/digitalec.

Dogodek so spremljali tudi člani društva Svetloba, s katerim bomo še naprej ozaveščali javnost glede dostopnosti spletnih strani za slepe in slabovidne.

Kolaz Podelitev
Kolaz Podelitev2
Kolaz Podelitev3

Netko 2023 vam predstavlja finaliste!

Naj spletna stran za družbeno odgovornost

grini.si (https://grini.si/), duol.si/smartdome (https://duol.si/smartdome) in najdise.si (https://najdi.se/)

Naj spletna stran javne ali nevladne organizacije

maribor.si (https://maribor.si/), tekmujem.si (https://tekmujem.si/) in pef.uni-lj.si (https://www.pef.uni-lj.si/)

Naj spletna stran za turizem, dogodke ali prosti čas

foxontherocks.si (https://foxontherocks.si/), trud.si (https://www.trud.si/) in hotelslon.si (https://www.hotelslon.com/sl/)

Naj predstavitev produkta ali storitve

paloma.si (https://www.paloma.si/si), triglavskladi.si (https://www.triglavskladi.si/) in cestel.si (https://cestel.si/)

Naj predstavitev podjetja ali startupa

cestel.si (https://cestel.si/), uniforest.si (https://uniforest.si/) in triglavskladi.si (https://www.triglavskladi.si/)

Naj spletna trgovina

neu-residences.si (https://www.neu-residences.com/), hepikids.si (https://www.hepikids.si/) in mellow.si (https://mellow.si/)

Naj spletna stran za otroke in mladino

malie-fun.si (https://malie.fun/), grini.si (https://grini.si/) in tekmujem.si (https://tekmujem.si/)

Naj spletna stran izobraževalnih in znanstvenih organizacij

grini.si (https://grini.si/), tekmujem.si (https://tekmujem.si/) in pef.uni-lj.si (https://www.pef.uni-lj.si/)

Čestitke vsem finalistom!

Netko 2023- podpornik društva Svetloba

Društvo Svetloba je prvo društvo v Sloveniji na področju oftalmologije, ki so ga ustanovili oboleli in zdravniki. Združuje obolele za redkimi očesnimi boleznimi na genetski osnovi, ki so sedaj še neozdravljive in praviloma vodijo v slepoto.

Člani v društvu Svetloba so zelo aktivni tudi pri podpori slepih in slabovidnih otrok v procesu vzgoje in izobraževanja ter pri podpori njihovih številnih zanimanj. Potreb, ki jih imajo ti otroci v dinamičnem obdobju procesa vzgoje in izobraževanja ter osebnega razvoja pa je veliko. 

Ste vedeli, da slepi in slabovidni učenci v osnovni šoli nimajo na voljo vsega prilagojenega učnega gradiva?

V procesu VIZ ter v prostočasnih aktivnostih slepih in slabovidnih otrok se prepletata analogni/konkretni/fizični svet ter digitalni svet. Pri slepih in slabovidnih otrocih je zelo pomembno, da čim hitreje osvojijo koncepte konkretnega sveta, da lahko suvereno manipulirajo s koncepti abstraktnega sveta. Pri tem so jim v pomoč različni pripomočki in aplikacije, od enostavnih tehničnih pripomočkov do zahtevnejših digitalnih naprav. Velik izziv za učitelje in starše je posredovanje dvodimenzionalnega sveta (grafike, geometrije …), zato si želijo večje in dostopnejše ponudbe na trgu. 

Prav je, da imajo tudi slepi in slabovidni otroci možnost izkusiti in preizkusiti vse, kar utrjuje koncepte v smislu prepletanja omenjenih svetov in kar jim ponuja razvijajoči se specifični trg. 

V želji, da bo njihova pot k samostojnosti lažja, jim bo Register.si namenil vse prijavnine, zbrane na tekmovanju Netko 2023.

S sredstvi bodo lahko ozaveščali o boleznih oči, svojim članom nudili IKT podporo, šoloobveznim pretvorili učna gradiva v Braillovo pisavo in jim nudili individualno psihosocialno pomoč.

Da bi lahko v največji možni meri upoštevali interes čim večjega dosega in uporabnosti za trenutne mlajše slepe in slabovidne člane društva Svetloba, vabimo tudi vas, da jih podprete z donacijami ali nakupom pripomočkov, ki jim bodo olajšali vsakdan. Spodaj najdete nabor pomagal.

- USB ključki 

- brajev papir za brajeve tiskalnike, 

- pozitivna folija za risanje pri geometriji (za OŠ in SŠ otroke),

- geometrijski komplet TactiPad, 

- orodje za skiciranje, 

- naprava za označevanje v brajici-labeler, 

- PIAF tiskalnik za grafike,

- FEELIF tablica.

Podprete jih lahko tudi s finančnimi sredstvi.

https://drustvosvetloba.si/Netko 2022- podpornik družbeno odgovornega projekta Spletanje

Vse prijavnine, zbrane na tekmovanju Netko 2022, bo Register.si namenil za izvedbo delavnic Spletanja, ki jih izvaja Zavod Tri.

https://www.zavod-tri.org/vkljucujoce-skupnosti/spletanja/

Delavnice so namenjene opolnomočenju žensk priseljenk. Žene in dekleta se bodo naučile slovenščine in spoznale spletna orodja, s katerimi bodo lažje našla zaposlitev in se tako vključile v skupnost.

Na delavnicah bodo razvijale svoj potencial in krepile samozavest, kar bo pozitivno vplivalo na njihovo vključevanje v družbo.

Kategorije

Kategorija

Produkt ali storitev

Kategorija

Turizem, dogodki in prosti čas

Kategorija

Družbena odgovornost

Kategorija

Javne ali nevladne organizacije

Kategorija

Izobraževalna in znanstvena organizacija

Kategorija

Otroci in mladina

Kategorija

Podjetje

Kategorija

Spletna trgovina

Časovni
okvir

1

1. dec 2023

Objava razpisnih pogojev Netko

1

1. jan 2024

ob 00:00

Odprtje prijav

6

6. feb 2024

Zadnji datum prijave

1 4

14. mar 2024

Razglasitev finalistov

2 8

28. mar 2024

ob 07:00

Podelitev nagrad Netko 2024

Nazaj Nazaj
Naprej Naprej
Netko

© 2024
Gospodarska zbornica Slovenije

Izdelava Futura DDB

Na vrh strani Na vrh