Netko

.Simbol spletne odličnosti

Iskalnik Iskalnik
Prijavi projekt

Pogoji plačila in cenik

Netko 2024

Pogoji plačila in cenik

Prijavitelj mora ob prijavi projekta poravnati prijavnino.

Za vsako prijavo posameznega projekta v eno kategorijo je treba izpolniti ločeno spletno prijavnico in poravnati ločeno prijavnino. Za prijavo posameznega projekta v več kategorij (ampak največ tri) pa izpolnete eno prijavnico in izberete do tri ustrezne kategorije.

Prijava posameznega projekta v eno kategorijo znaša 120 EUR + DDV za pravne osebe in 60 EUR + DDV za fizične osebe.

Pri prijavi istega projekta v drugo ali tretjo kategorijo, se za dodatne kategorije obračuna 50% nižja prijavnina.

Netko 2024 omogoča vsem, ki se odločijo za prijavo projekta pred 1. 2. 2024, znižano prijavnino. Znižana prijavnina za projekt v eno kategorijo znaša 80 EUR + DDV za pravne osebe in 40 EUR + DDV za fizične osebe.Pri prijavi istega projekta v drugo ali tretjo kategorijo, se za dodatne kategorije obračuna 50% nižja prijavnina.

Za prijavljene projekte v kategoriji »Naj spletna stran izobraževalnih in znanstvenih institucij«, kadar je prijavitelj v razvidu izobraževalnih oz. znanstvenih organizacij pri MIZŠ ter »Naj spletna stran za družbeno odgovornost« je prijava brezplačna. 

Odjava projektov je možna do 30 dni pred razglasom finalistov (najkasneje do 14. 2. 2023), vendar prijavitelj ni upravičen do vračila vplačane prijavnine.

Prijava je veljavna zgolj ob plačilu prijavnine, do roka, določenega na računu, oziroma do zaključka prijav, to je 7. februarja 2024 do polnoči. V nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico, da prijavljeno delo umakne s tekmovanja.

Netko

© 2024
Gospodarska zbornica Slovenije

Izdelava Futura DDB

Na vrh strani Na vrh