Netko

.Simbol spletne odličnosti

Iskalnik Iskalnik
Prijavi projekt

Pravna obvestila

Pravna obvestila Organizator tekmovanja in dogodka Netko 2022 je Register.si, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«).


Varstvo osebnih podatkov

TEKMOVANJE NETKO 2021

S sodelovanjem na tekmovanju Netko 2022 se prijavitelji strinjajo s tem, da se njihovi podatki (naziv agencije, oglaševalca, ime in priimek morebitnega avtorja, fotografija/video in preostali podatki), ki jih prijavitelji navedejo v prijavi (v nadaljevanju podatki), posredujejo organizatorju. Prijavitelji organizatorju dovoljujejo neodplačno javno objavo oddanih fotografij, videov in vseh dodanih elementov, dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje in distribuiranje, tudi preko svetovnega spleta, v vseh družbenih medijih organizatorja za namen oglaševanja tekmovanja in dogodka Netko 2022.

Prijavitelj organizatorju tekmovanja in dogodka Netko 2022 dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov, pridobljenih za namen izvedbe tekmovanja in dogodka Netko 2022, v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost ugovora, vpogleda, popravka, prenosa in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov prijaviteljev projekta, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer po elektronski pošti: 

info@netko.si.

Osebnih podatkov brez privolitve posameznika organizator ne bo posredoval tretjim osebam.

Prijavitelji organizatorju dovoljujejo neodplačno javno objavo oddanih fotografij, videov in vseh dodanih elementov, dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje in distribuiranje, tudi preko svetovnega spleta, v vseh družbenih medijih organizatorja za namen oglaševanja tekmovanja in dogodka Netko 2022.

DOGODEK NETKO 2021

Udeleženci dogodka Netko 2022 se ob registraciji na dogodku strinjajo, da sme organizator uporabiti vse fotografije ter avdio in video vsebine, ki bi morebiti prikazovale obiskovalce in so nastale na lokaciji dogodka. Organizator bo foto in video material iz dogodka uporabil za promocijo dogodka Netko v objavah v medijih in na spletu, v raziskovalne in/ali izobraževalne namene. Udeleženci dogodka se s strinjanjem tudi odrečejo uveljavljanju avtorskih pravic.

Udeleženci dogodka Netko 2022 organizatorju dovoljujejo, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov, pridobljenih za namen registracije prostega mesta na dogodku Netko 2022, v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost ugovora, vpogleda, popravka, prenosa in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov prijaviteljev projekta, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer po elektronski pošti: 

info@netko.si.

Zbirajo se naslednji osebni podatki: ime in priimek udeleženca ter njegov email naslov.

Osebnih podatkov brez privolitve posameznika organizator ne bo posredoval tretjim osebam.

Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabil za opravljanje analitike dogodka, vodenje evidence prijavljenih na dogodek ter obveščanje udeležencev o tekmovanju in dogodku Netko. Podatke se hrani za nedoločen čas oziroma do preklica.

Splošni pogoji udeležbe dogodka

Število mest na dogodku je omejeno in velja do zasedbe prostih mest. Za udeležbo na dogodku je obveznapredhodna rezervacija prostega mesta preko prijavnice v platformi Eventbrite. Organizator si pridržuje pravico, da osebe brez opravljene prijave in brez predložene vstopnice na dogodek ne sprejme.

Organizator sme zaradi višjih sil odpovedati ali opraviti zamenjavo govorca ali programa. Pri tem je dolžan obvestiti prijavljene udeležence dogodka preko e-naslova, ki so ga udeleženci podali ob prijavi na dogodek.

Obiskovalci se dogodka udeležujejo na lastno odgovornost zato organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene, ukradene ali poškodovane predmete ter za morebitne poškodbe, do katerih bi lahko prišlo na dogodku.


Netko

© 2022
Gospodarska zbornica Slovenije

Izdelava Futura DDB

Na vrh strani Na vrh