Netko

.Simbol spletne odličnosti

Iskalnik Iskalnik
Prijavi projekt

Pravna obvestila

Organizator tekmovanja in dogodka Netko 2024 je Register.si, ARNES[SK1] , Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«), ki je tudi upravljalec osebnih podatkov udeležencev tekmovanja in dogodka Netko 2024.

Varstvo osebnih podatkov

TEKMOVANJE NETKO 2024

S sodelovanjem na tekmovanju Netko 2024 se prijavitelji strinjajo s tem, da se njihovi podatki (naziv agencije, oglaševalca in naročnika, ime in priimek morebitnega avtorja, fotografija/video in preostali podatki- naslov, davčna številka, email in telefon prijavitelja), ki jih prijavitelji navedejo v prijavi (v nadaljevanju podatki), posredujejo organizatorju.

Prijavitelj organizatorju tekmovanja in dogodka Netko 2024 dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov, pridobljenih za namen izvedbe tekmovanja in dogodka Netko 2024, v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost ugovora, vpogleda, popravka, prenosa in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov prijaviteljev projekta, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer po elektronski pošti: 


info@netko.si.

Osebnih podatkov brez privolitve posameznika organizator ne bo posredoval tretjim osebam.

Prijavitelji organizatorju dovoljujejo neodplačno javno objavo oddanih fotografij, videov in vseh dodanih elementov, dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje in distribuiranje, tudi preko svetovnega spleta, v vseh družbenih medijih organizatorja za namen oglaševanja tekmovanja in dogodka Netko 2024.

Podatke se hrani za nedoločen čas oziroma dokler posameznik ne prekliče soglasja za obdelavo njegovih osebnih podatkov. 


DOGODEK NETKO 2024

Dogodek Netko 2024 se snema in fotografira. Organizator bo foto in video material iz dogodka uporabil za promocijo dogodka Netko v objavah v medijih in na spletu, v raziskovalne in/ali izobraževalne namene.

Udeleženci dogodka Netko 2024 se ob registraciji na dogodku strinjajo, da sme organizator uporabiti vse fotografije ter avdio in video vsebine, ki bi morebiti prikazovale obiskovalce in so nastale na lokaciji dogodka, razen če obiskovalec snemanje, fotografiranje in kasnejšo objavo fotografij ter avdio in video vsebin izrecno prepove. Če kot obiskovalec ne želite biti fotografirani ali posneti oz. ne želite, da se vaša fotografija in/ali posnetek objavi, nam to vsaj 3 dni pred dogodkom sporočite na naslov: 

info@netko.si.

Udeleženci dogodka Netko 2024 organizatorju dovoljujejo, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov, pridobljenih za namen registracije prostega mesta na dogodku Netko 2024, v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost ugovora, vpogleda, popravka, prenosa in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov prijaviteljev projekta, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer po elektronski pošti: 

info@netko.si.

Zbirajo se naslednji osebni podatki: ime in priimek udeleženca ter njegov email naslov.

Osebnih podatkov brez privolitve posameznika organizator ne bo posredoval tretjim osebam.

Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabil za opravljanje analitike dogodka, vodenje evidence prijavljenih na dogodek ter obveščanje udeležencev o tekmovanju in dogodku Netko. Podatke se hrani za nedoločen čas oziroma dokler posameznik ne prekliče soglasja za obdelavo njegovih osebnih podatkov.


Splošni pogoji udeležbe dogodka

Število mest na dogodku je omejeno in velja do zasedbe prostih mest. Za udeležbo na dogodku je obveznapredhodna rezervacija prostega mesta preko prijavnice v platformi Eventbrite. Organizator si pridržuje pravico, da osebe brez opravljene prijave in brez predložene vstopnice na dogodek ne sprejme.

Organizator sme zaradi višjih sil odpovedati ali opraviti zamenjavo govorca ali programa. Pri tem je dolžan obvestiti prijavljene udeležence dogodka preko e-naslova, ki so ga udeleženci podali ob prijavi na dogodek.

Obiskovalci se dogodka udeležujejo na lastno odgovornost zato organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene, ukradene ali poškodovane predmete ter za morebitne poškodbe, do katerih bi lahko prišlo na dogodku.


Soglasje za objavo

Prijavitelji organizatorju dovoljujejo neodplačno javno objavo oddanih fotografij, videov in vseh dodanih elementov. V ta namen prijavitelji izrecno dovoljujejo neodplačno priobčitev oddanih vsebin javnosti, vključno z dajanjem na voljo javnosti, javnim predvajanjem in javnim prikazovanjem, tudi preko svetovnega spleta, v vseh družbenih medijih organizatorja za namen izvedbe in oglaševanja tekmovanja in dogodka Netko 2024.Netko

© 2024
Gospodarska zbornica Slovenije

Izdelava Futura DDB

Na vrh strani Na vrh