Varstvo osebnih podatkov


S sodelovanjem na tekmovanju in dogodku Netko 2019 se prijavitelji strinjajo s tem, da se njihovi podatki (naziv agencije, oglaševalca, ime in priimek morebitnega avtorja, fotografija/video in preostali podatki), ki jih prijavitelji navedejo v prijavi (v nadaljevanju podatki), posredujejo organizatorju ter se strinjajo, da se objavijo na družbenih medijih in spletni strani organizatorja.


  • Prijavitelj organizatorju tekmovanja in dogodka Netko 2019 dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov, pridobljenih za namen izvedbe tekmovanja in dogodka Netko 2019, v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost ugovora, vpogleda, popravka, prenosa in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov prijaviteljev projekta, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer po elektronski pošti: netko@register.si.

  • Osebnih podatkov brez privolitve posameznika organizator ne bo posredoval tretjim osebam.

  • Prijavitelji organizatorju dovoljujejo neodplačno javno objavo oddanih fotografij, videov in vseh dodanih elementov, dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje in distribuiranje, tudi preko svetovnega spleta, v vseh družbenih medijih organizatorja za namen oglaševanja tekmovanja in dogodka Netko 2019.