Prijavnica

O projektu

O plačniku

(na naveden e-mail boste prejeli vsa potrebna obvestila za namen tekmovanja Netko 2019 in e-račun)

Tekmovalna kategorija

Izberite največ 3 kategorije:

Vsebinski opis projekta

Opis prilagodite glede na izbrano tekmovalno kategorijo. Podajamo iztočnice, ki jih uporabite za vsebinski opis projekta:

Namen in cilji: Ali prijavljen projekt podpira cilje podjetja/organizacije oziroma projekta, ki ga predstavlja? Katere potrebe podjetja so bile poudarjene in predstavljene v podanem projektu?

Doseganje ciljne skupine: Ali sta vsebina in delovanje projekta usklajena z uporabniškimi skupinami? Kdo je ciljna skupina, na kakšen način se komunicira vsebina z njimi?

Tehnična dovršenost: Kako projekt upošteva značilnosti medija in specifiko tega komunikacijskega okolja? Katere sisteme/platforme CMS uporablja? Na kakšne tehnološke izzive in rešitve ste naleteli med razvojem ali izvedbo projekta?

Inovativnost: Ali projekt uporablja inovativne načine prikaza, nove komunikacijske poti, razvite tehnološke sisteme? Na kakšen način se kaže inovativnost projekta?

Rezultati: Kakšni so bili doseženi rezultati, kvalitativni in kvantitativni? Tu lahko identificirate taktike in komunikacijske kanale, kjer ste merili določene KPI-je oziroma podate svojo oceno uspešnosti doseženih rezultatov.

(največ 2000 znakov brez presledkov)

Grafične priloge: video, fotografije, predstavitve

Prijavitelj obvezno predloži slikovno gradivo, ki smiselno predstavi prijavljen projekt (njegov namen, cilje, dodano vrednost, ki jo projekt predstavlja). Po želji lahko priloži tudi video gradivo, če prijavitelj meni, da ustrezno dopolnjuje prijavo.

Prosimo, upoštevajte tehnične standarde, ki so opisani v razpisu Netko 2019.