Kategorije

Tekmovalne kategorije

  1. Predstavitve podjetij in korporativno komuniciranje
  2. Digitalni nastop državne in javne uprave
  3. Inovativni in informativni projekti
  4. Produkti in blagovne znamke
  5. Turizem in zabava
  6. Najbolj prijazna digitalna vsebina za otroke