Prijavite se na Netko 2017!

GZS kot lastnik nagrade Netko in Register.si kot skrbnik slovenske nacionalne domene s to nagrado komunicirata slovensko spletno identiteto, podpirata domače spletne projekte in osebnosti ter hkrati spodbujata rabo nacionalne domene .si.

Za razliko od ostalih predvsem marketinško usmerjenih tekmovanj s tega področja se nagrada Netko repozicionira kot jagodni izbor slovenskega spletnega komuniciranja, promocijo zanimivih in koristnih projektov in spletnih osebnosti. Slovenski splet že davno niso samo projekti oglaševalskih agencij, temveč je na spletu zrastel bogat ekosistem spletnih projektov, ki si zaslužijo širšo prepoznavnost.

Razpis za nagrado Netko 2017 tako obsega:

 • razpis za najboljše spletišče v posamezni kategoriji ter
 • inovativno in uporabno mobilno aplikacijo

Nagrado podeljujeta Register .si domene in Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za informatiko in telekomunikacije.

Cilj nagrade je spodbujanje odličnosti uporabe interneta kot komunikacijsko-poslovnega orodja in dvig kakovosti in inovativnosti spletnih in mobilnih rešitev na različnih tematskih področjih.

Tekmovalne kategorije

 • .si za posel?
  .si usmerjen v prodajo in nagovarjaš končne kupce oziroma se ukvarjaš z drugimi poslovnimi partnerji? Je tvoje spletišče polno prodajnih gumbov in drugih oblik nagovora? Se ukvarjaš z optimizacijo za vse mobilne naprave? Kategorija “.si za posel?” nagrajuje vsa spletišča, katerih primarni cilj je digitalna ekonomija, predstavitev podjetij in drugih poslovnih oseb oziroma splošni poslovni odnosi s ciljnimi javnostmi.
 • .si za vsebino?
  .si poln kreativnih idej, fenomene razlagaš na zanimiv način in večkrat slišiš pohvalo “Rad te berem/poslušam/gledam?” Kategorija “.si za vsebino?” cilja nate! Z njo bi radi opozorili na ne-nujno komercialne digitalne projekte, ki uporabnike nagovarjajo na zanimiv način, so polni retoričnih domislic oziroma se določenega področja lotevajo na inovativen, uporabniku prijazen način.
 • .si za osebnost?
  .si to, kar .si? Ljudje tvoje spletno mesto najdejo kar po tvojem lastnem imenu, saj na njem v svojem imenu podajaš komentarje na aktualne teme oziroma področja, opozarjaš na izzive in probleme ter se profiliraš kot digitalna osebnost? S kategorijo “.si za osebnost?” bi radi opozorili na tiste posameznike in skupine, ki se ne bojijo izražanja mnenj in ki s svojim mnenjem vplivajo na razvoj dogodkov.
 • .si za akcijo?
  .si posebna izdaja? Spletno mesto vzpostaviš samo za čas trajanja določene (ne)komercialne akcije, nato pa ga pospraviš v arhiv? Je tvoje spletišče kot ognjemet, ki v določenem času poka od aktivnosti, potem pa ugasne? S to kategorijo bi radi prepoznali tudi spletna mesta, ki so akcijsko usmerjena in nenujno zanimiva za daljše časovno obdobje.
 • .si za šolo?
  .si slovenska izobraževalna ustanova? Se z omejenimi sredstvi in kadri trudiš za kar najboljšo spletno prisotnost, kjer komuniciraš z učenci in dijaki, njihovimi starši ter drugimi člani javnosti? Potem je ta kategorija zate! Z njo bi radi pokazali, da omejitve niso problem in da tudi slovenske izobraževalne ustanove soustvarjajo in predstavljajo pomemben del slovenskega svetovnega spleta.

Žirija

Žirijo letos sestavlja 18 posameznic in posameznikov, ki so s svojimi aktivnostmi že zaznamovali slovensko spletno pokrajino.

Sistem ocenjevanja in nagrade

Žirija bo lastni strokovni presoji izmed prijavljenih kandidatov v prvem krogu izbrala 3 do 4 finaliste za vsako kategorijo. V drugem krogu izbora bo med finalisti izbran prejemnik nagrade Netko za vsako kategorijo.

Nagrado bosta prejela lastnik spletnega mesta in izdelovalec spletne strani, v kolikor gre za različno pravno osebo kot je lastnik spletne strani.

Prejemniki nagrad Netko bodo poleg nagrade oz. priznanja prejeli tudi znak Netko v elektronski obliki za uporabo na svojih komunikacijskih kanalih.

Splošni kriteriji

Žirije bodo vse projekte vrednotile še v skladu s splošnim pojmovanjem digitalne odličnosti. Iz tega sledijo tri osnovna merila ocenjevanja vsakega projekta:

 1. Ujemanje projekta s strateško usmeritvijo podjetja/organizacije: ali podpira cilje podjetja/organizacije oziroma projekta, ki ga predstavlja?
 2. Podpiranje potreb, želja in navad uporabnikov digitalnega projekta: ali sta vsebina in delovanje projekta usklajena z uporabniškimi skupinami?
 3. Naprednost in dovršenost projekta: ali projekt upošteva značilnosti medija in specifiko tega komunikacijskega okolja?

Razpisni pogoji

 • Prijavitelj je lahko pravna oseba, registrirana v Sloveniji, ali fizična oseba, državljan Republike Slovenije.
 • Prijavitelj je lahko lastnik prijavljenih spletnih strani, avtor (npr. agencija) ali skrbnik spletnih strani. Če prijavitelj ni lastnik spletnih strani, mora imeti ob prijavi pisno soglasje lastnika.
 • Prijava je veljavna ob plačilu prijavnine.
 • Spletno mesto mora biti dostopno na domeni s končnico .si

Vsak posameznik oziroma organizacija lahko prijavijo poljubno število spletnih projektov v eno izmed tekmovalnih kategorij. Vsak projekt oddajte na svoji prijavnici.

Prijava mora vsebovati:

 • Naziv izvajalca projekta
 • Naziv nosilca projekta
 • Tekmovalno kategorijo
 • Opis projekta, iz katerega mora biti jasno razviden komunikacijski namen

Prijave

Prijavnine se nakažejo na Arnesov TRR 01100-6030345406, kot namen vnesite NETKO XXXX oziroma NETKO AGENCIJA XXXX (glej primer spodaj).

Primer 1: NETKO XXXX – prijava enega projekta (XXXX je ime projekta)

Primer 2: NETKO AGENCIJA XXXX – prijava več projektov iste agencije (XXXX je ime agencije)

Cena prijave enega projekta: 20 €

Cena prijave od 2- 6 projektov: 40 € (skupaj)

Cena prijave od 6 projektov: 50 € (skupaj)

Prijavnica

Dodatne ugodnosti

Za prejemnike nagrad:

 • priznanja in nagrade v fizični obliki
 • elektronski znak nagrade (za uporabo v digitalnem komuniciranju)
 • promocija nagrajencev v medijskih objavah GZS-Netko

Za finaliste:

 • Elektronski znak nagrade (za uporabo v digitalnem komuniciranju)
 • Promocija v medijskih objavah GZS-Netko

Za vse prijavitelje:

 • udeležba na zaključni prireditvi

Objava rezultatov

Finalisti in nagrajenci bodo o izbiri in nagradah obveščeni po elektronski pošti. Razpis za nagrado se zaključi 31. 1. 2018, žiriranje bo opravljeno do 15. 2. 2018, razglasitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim pa bo 26. 2. 2018.